Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Největší vědecký veletrh v ČR, Veletrh vědy, popularizuje vědu a výzkum v poutavé a zábavné formě. Značnou část jeho návštěvníků tvoří v doprovodu svých učitelů žáci různých stupňů škol, přicházejí i rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, ale i další veřejnosti. Také letos bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce na veletrhu popularizovat téma bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti, mládež i dospělí se mohou těšit na kvízy, křížovky a hry na téma přetěžování svalově kosterní soustavy člověka a z toho vznikajících onemocnění. Promítány budou animované filmy a opět nabídneme informace o vzdělávacích modulech pro 1. stupeň ZŠ „Napo pro učitele“.
Veletrh se koná 2. – 4. června 2022 na Výstavišti v pražských Letňanech (Praha 9, Výstaviště Letňany, Beranových 667 (PVA EXPO PRAHA).

Učitelé

Rodiče

Děti / žáci / studenti

mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy
Správce webu