Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Vítězové soutěže HITPARÁDA SLOGANŮ


I. kategorie: 6 – 10 let

Na 1. místě se umístila: Tereza Pekárková, ZŠ Hlohovec
Slogan: Práce a baví, chraň však svoje zdraví. Hezky se vždy otužuj a bezpečnost dodržuj!

Na 2. místě se umístila: Anna Holá, Jungmannova ZŠ Beroun
Slogan: Jsi-li v práci bezpečnější, jsi nám o to prospěšnější.

Na 3. místě se umístila: Zuzana Maláková, Speciální základní škola Louny
Slogan: Nestačí už pouze píle, nutno mít helmu, brýle.


II. kategorie: 11 – 14 let

Na 1. místě se umístila: Alena Koubová, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Slogan: Opatrnost při práci, neštěstí se vytrácí.

Na 2. místě se umístila: Pavla Goldefusová, ZŠ Valašská Polanka
Slogan: Bezpečnost je nejlepší přítel práce.

Na 3. místě se umístila: Nikola Matéová, Speciální základní škola Louny
Slogan: Dej si pozor i na malý stroj, i ten mùže být velkého úrazu zdroj.


III. kategorie: 15 – 20 let

Na 1. místě se umístil: Ondřej Vacek, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto
Slogan: Bezpečnost při práci – investice, co se vždy vyplácí!

Na 2. místě se umístila: Jana Zajtlerová, Evropská obchodní akademie, Děčín
Slogan: Bezpečná práce, bezpečný život.

Na 3. místě se umístila: Zuzana Èervená, OA Chotěboř
Slogan: Na bezpečnost pozor dej, pak ti bude vždycky hej!

Správce webu