Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Fotografie z předávání cen soutěže HITPARÁDA SLOGANÙ

Slavnostní předání proběhlo 21. 10. 2008 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Správce webu