Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výsledky internetového hlasování soutěže HITPARÁDA SLOGANŮ

V září 2008 byla pro školní mládež vyhlášena soutěž HITPARÁDA SLOGANŮ „Vytvoř slogan na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pošli SMS a vyhraj super cenu!“. Hlavním cílem soutěže bylo přispět ke zvyšování povědomí mládeže o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Žáci a studenti věku 6 až 20 let byli rozděleni do tří věkových kategorií: I. kategorie 6 – 10 let, II. kategorie 11 – 14 let a III. kategorie 15 – 20 let.

Hodnotící komise, složená ze zástupcù Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., předložila velmi zdařilé slogany, ze kterých návštěvníci stránek vybrali z každé kategorie ten „nej“.

Internetové hlasování proběhlo od 6. do 12. října 2008.

I. kategorie: 6 – 10 let

Vítězem se stala: Holá Anna, (8 let), Jungmannova základní škola Beroun
Slogan: Jsi-li v práci bezpečnější, jsi nám o to prospěšnější.

II. kategorie: 11 – 14 let

Vítězem se stal: Patrik Slučiak, (14 let), ZŠ Velké Heraltice
Slogan: Chceš mít život hej, na předpisy dej.

III. kategorie: 15 – 20 let

Vítězem se stal: Petr Nekoranec, (16 let), Gymnázium Èáslav
Slogan: Na co vždycky myslet máš, že jen jeden život máš.

Vyhlašovatel internetového hlasování:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Partner internetového hlasování:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Správce webu