Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Konference

Nad školským zákonem a jeho změnami ve prospěch zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví mladé generace i jejích učitelů

Nad školským zákonem a jeho změnami ve prospěch zvýšení BOZ - reportáž na BOZPinfo.cz

Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti - Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech na serveru BOZPinfo.cz (pdf, 717 kB)

Fotografie z konference

12. prosince 2008
10:00 h – 15:30 h
PARKHOTEL PRAHA
Veletržní 1502/20, Praha 7, sál č. 4

Konference je určena pro učitele, metodické a řídící pracovníky, pracovníky veřejné správy a vzdělávací instituce.

Program konference

Pořadatel konference:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Místo konání:
PARKHOTEL PRAHA
Veletržní 1502/20, Praha 7, sál č. 4

Čas konání:
10:00 h – 15:30 h

Správce webu