Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Rodiče - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence úrazů, prevence rizik a rizikového chování

Rizikové chování dětí a mladistvých

Prevence úrazů a rizikového chování


Správce webu