Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

CESTA DO BUDOUCNOSTI: NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO

Soutěž cesta do budoucnosti - 2.1. - 31.3.2017

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je vybídnout naši nejmladší generaci k zamyšlení se nad možnou podobou budoucí práce, nad pozitivy i negativy, které může přinášet v kontextu s věkem pracovní síly a povahou povolání nebo činností, které lidé vykonávají.

ZADÁNÍ

Děti si zahrají na vizionáře, fantasty a vynálezce, a vyjádří pomocí obrázků,

  • jak by mohla vypadat práce třeba za 50 nebo 100 let,
  • co by práci v blízké i vzdálené budoucnosti mohlo ulehčit nebo zjednodušit,
  • jak by se lidé mohli při práci chránit před existujícími riziky a nebezpečími jako jsou prach, hluk, chemické látky, třísky a odlomky, kouř, aerosol, teplo, zima, plyn, sluneční a jiné záření, atd., a před riziky a nebezpečími, která můžeme dnes jen předvídat.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6-10 let a 11-16 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 4), s jejímž vyplněním učitelé nebo vychovatelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
Tablet
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11 – 16 let
Tablet
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ohodnoceni budou i přihlašovatelé. Škola nebo školské zařízení, které zaslaly práci, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, získá datové úložiště, cenu obdrží i pedagogové, kteří přispěli k tvorbě oceněných prací a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2017. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a  průběhu soutěže jsou dostupné v Příloze 1.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, Tel.: 224 015 878, e-mail: horackova@vubp-praha.cz, fax: 224 210 494

Přílohy

Tisková zpráva

Správce webu