Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

STRAŠÁK STRES

Přehled vítězů výtvarné soutěže

I. kategorie

  1. místo
   Vanesa Čonková, Dětský domov Lipová
   (oceněný pedagog Renata Mládková)
  2. místo
   Nikolas Kakur, Dětský domov Jemnice
   (oceněný pedagog Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová)
  3. místo
   Jan Motl, Základní škola Žichlínek, Lanškroun
   (oceněný pedagog Mgr. Iva Rozsívalová)
  4. místo
   Štěpánka Kholová, Základní škola Dolákova 1, Praha
   (oceněný pedagog Mgr. Petra Janatová)
  5. místo
   David Čermák, Základní škola Vojnův Městec, Žďár n. Sázavou
   (oceněný pedagog Jana Mazánková)

II. kategorie

  1. místo
   Veronika Šimonová, Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
   (oceněný pedagog Mgr. Pavla Sedláčková)
  2. místo
   Miriam Siváková, Dětský domov Melč
   (oceněný pedagog Lenka Vítková)
  3. místo
   Ivo Jůzko, Dětský domov Veselíčko
   (oceněný pedagog Mgr. Radoslav Hanel)
  4. místo
   Jana Hopjanová. Základní škola Šrámkova, Opava
   (oceněný pedagog Mgr. Jana Chrásková)
  5. místo
   Jana Broklová, Základní škola Smetanova 304, Skuteč
   (oceněný pedagog Mgr. Štěpán Doležal)

Mimořádná cena ředitele VÚBP, v.v.i.

Bea Mederly, ZUŠ E. Marhuly, Hudební 6, 709 00 Ostrava
(oceněný pedagog Mgr. Eva Pilařová)

Lucie Kollertová, Šk. družina Školní 1000, 549 01 Nové Město n. Metují
(oceněný pedagog Eva Vincencová)

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKÙ

Prezentace vítězných příspěvků (ppt; 5,7 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

Využití SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Kalendář na rok 2016 - ukázka (PDF; 2 MB)

O SOUTĚŽI

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

12. leden – 31. březen 2015

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je naučit mladé lidi rozpoznat nepřátele zdraví, umět se před nimi chránit a naučit se tak předcházet jejich negativnímu dopadu na život každého z nás.

ZADÁNÍ

Vyjádřete pomocí obrázků příčiny, následky a projevy stresu a poukažte na to, proč je stres špatný a jak je možné mu čelit nebo zmírňovat jeho vliv a dopad.

DOPORUČENÝ POSTUP

Učitel/ka nebo jiný pedagogický pracovník či pracovnice uvede žáky před zahájením práce na soutěžním příspěvku do problematiky pracovního stresu. K tomu využije naše podpůrné materiály [viz Příloha 2 a Příloha 3] a další doporučené zdroje (viz dále) nebo své vlastní podklady, příp. i osobní zkušenosti.
Soutěžní příspěvky žáků by měly reflektovat jeden z těchto okruhů:

 • příčiny stresu
 • následky stresu
 • TVÁŘ STRESU.

Vedle realistického ztvárnění příčin a následků stresu mají děti možnost zobrazit stres také abstraktním způsobem. V případě okruhu TVÁŘ STRESU totiž mohou popustit uzdu fantazii, aby se pokusily dát pojmu stres podobu, t.j. aby obrazem vyjádřily, co nebo koho si představí, když se řekne stres.
Do obrázku je možné pro zdůraznění obsahu zakomponovat jeho název, který bude totožný s názvem uvedeným v přihlášce, případně hesla, slogany nebo jiný text. Kreativitě malých umělců se zde meze nekladou. Na ukázky dětských prací z předchozích výtvarných soutěží se můžete podívat na těchto stránkách:

FORMA PŘÍSPĚVKU

VÚBP, v.v.i., (dále „organizátor“) přijímá soutěžní příspěvky na papíru libovolného formátu, maximálně však ve formátu A3. Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Po zkušenostech s dříve pořádanými výtvarnými soutěžemi nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů), pokud by nebyly před předáním do soutěže fixovány proti otěru.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE?

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6-10 let
a 11-16 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU [Příloha 4], s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

CENY PRO VÍTĚZE

Soutěžní příspěvky bude posuzovat komise složená z odborníků na prevenci rizik a BOZP z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, ČMKOS a partnerů soutěže. Po shromáždění všech soutěžních prací bude touto komisí vybráno z každé kategorie pět nejlepších příspěvků.

Pět nejlepších autorů z každé kategorie se může těšit na hodnotné ceny. Informace o umístění na prvních pěti místech v soutěži a pozvání k předání cen bude účastníkům sděleno telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Výsledky soutěže zveřejní organizátor při příležitosti veletrhu INTERPROTEC 2015 (19. - 21. 5. 2015, Brno). Zde převezme hodnotné ceny pět vítězů v každé kategorii.

Účastníci soutěže, kteří se umístí na prvních pěti místech v každé kategorii, obdrží diplom
a věcnou cenu.

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
tablet
malířská sada
mini notebook
malířská sada
MP3
malířská sada
malířská sada malířská sada
II. kategorie
11 – 16 let
tablet
malířská sada
mini notebook
malířská sada
MP3
malířská sada
malířská sada malířská sada

Ohodnoceny budou i vítězné školy a školská zařízení včetně pedagogů, kteří přispěli k tvorbě vítězných prací a přihlásili je do soutěže. Škola nebo školské zařízení, které zaslalo práci, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, získá dataprojektor LCD, cenu obdrží i pedagogové, kteří přispěli k tvorbě oceněných prací a přihlásili je do soutěže.

JAKÝM ZPUSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?

Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy nebo dětského domova.
Škola nebo dětský domov zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit (viz PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY) poštou na adresu: 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková   
Na obálku uvede: „SOUTĚŽ“.

Ke každému jednotlivému soutěžnímu příspěvku musí být přiložena PŘIHLÁŠKA [Příloha 4].

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2015. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

DALŠÍ INFORMACE

Jakékoliv informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Přílohy

Instruktážní materiály:

Další materiály:

Doporučené odkazy:

Správce webu