Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

BOJ SE ŠIKANOU

Rádi bychom Vás informovali o soutěži pro děti a mládež na téma Šikana.

Paní Běla Gran Jensen, pod záštitou MUDr. Richarda Sequense, Ph.D., předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost vypsala soutěž na téma Šikana. Pan senátor pozve 20 vítězů této soutěže v říjnu do Senátu a odmění je osobně.

Témata:

  1. Mé zkušenosti se šikanou
    Osobní zážitky, vlastní zkušenosti. Příběhy s dobrým i špatným koncem.
  2. Proč vzniká šikana, je to nemoc?
    Úvaha o dětech, které šikanují nebo jsou šikanovány.
  3. Boj se šikanou
    Řešení, jak se postavit šikaně, jako pomoci šikanovanému.

Práce je potřeba poslat nejpozději do 30. května elektronickou poštou na adresu: dufkovi.zubri@seznam.cz. Všechny práce musí být podepsány, věk žáka a adresa školy.

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. Zapustilo své kořeny i na Slovensku, v Norsku, Polsku a v Kanadě.

Dopis Senát ÈR (pdf, 419 kB)

Dopis paní Běly Gran Jensen (pdf, 861 kB)

Správce webu