Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Další materiály

Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků - Příručka pro učitele (pdf; 2,6 MB)

Rychlý průvodce BOZP ve školství

Několik poznámek k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách

Fakta 45 - Řízení bezpečnosti práce a zdraví ve vzdělávání A4, 2 str.

Bezpečně na školní výlet Bezpečnost dětí - projektový den A4, 6 str.

Školní řád očima dětí výtvarná soutěž A4, 29 str.


Správce webu