Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výstava "Tak to vidíme my"

Tisková zpráva z vernisáže výstavy (doc, 106 kB)

Fotografie z výstavy

Speciální základní škola, Poděbradova 640, Louny
a
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

pořádá výstavu výtvarných prací dětí a mládeže na téma

„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“

Tak to vidíme my

Výstava se koná v rámci dílčího úkolu „Osvěta a propagace BOZP zaměřená na cílovou skupinu učitelù“ projektu Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojù.

Pracoviště

Lidé při práci

Nebezpečí při práci

Záštitu nad výstavou převzali

Ing. Jaromír Elbel
Ing. Jaromír Jaroš
vedoucí inspektor
Oblastní inspektorát práce
pro Středočeský kraj
vedoucí inspektor
Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Mgr. Věra ElbelováMgr. Jana Stehlíková
Speciální základní škola, Louny

Výstava probíhá
od 2.5. do 30.5.2008
ve vstupní hale Městské knihovny v Lounech

od 12. 5. do 30. 5. 2008
v prostorách Speciální základní školy v Lounech

Pro školy (s pedagogickým dozorem) – od 8.00 do 16.00 hod.
Pro veřejnost – od 14.00 do 16.00 hod.

Správce webu