Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Fotografie z předávání cen výtvarné soutěže BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA

Slavnostní předání proběhlo 14. 4. 2011 na veletrhu Electron 2011 v Praze.

Správce webu