Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Fotografie z předávání cen výtvarné soutěže BEZPEČNOST V PRÁCI - DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!

Slavnostní předání proběhlo 25. 4. 2013 na veletrhu FOR INDUSTRY 2013 v Praze.

1. kategorie (věk 6 – 10 let)

2. kategorie (věk 11 – 16 let)

Speciální cena za mimořádně oceněný příspěvek hodnotící komisí

Zvláštní cena ředitele VÚBP, v.v.i.

Správce webu