Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

BEZPEČNOST V PRÁCI - DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!

Přehled vítězů výtvarné soutěže

1. kategorie (věk 6 – 10 let)

Na 1. místě se umístila: Tereza Pechalová, ZŠ Dolákova, Praha 8
Na 2. místě se umístil: Štěpán Kozák, ZŠ Drtinovo nám., Náchod
Na 3. místě se umístil: Jakub Gál, Dětský domov Slezská Ostrava
Na 4. místě se umístila: Štěpánka Kačírková, ZŠ 28. října, Turnov
Na 5. místě se umístila: Kateřina Paulusová, ZŠ Bukovany
Vítězná škola: ZŠ Dolákova, Praha 8

2. kategorie (věk 11 – 16 let)

Na 1. místě se umístila: Jolana Mizerová, ZŠ Zubří
Na 2. místě se umístila: Barbora Jírová, ZŠ 28. října, Turnov
Na 3. místě se umístila: Nikola Šejvarová, Gymnázium Písek
Na 4. místě se umístila: Lenka Šimková, SpZŠ Louny
Na 5. místě se umístila: Helena Balonová, ZŠ Hodonín
Vítězná škola: ZŠ Zubří

Speciální cena za mimořádně oceněný příspěvek hodnotící komisí

Veronika Jančová, 28. ZŠ Plzeň
Anna Majerová, ZŠ A. Štěpánka, Dolany
Matouš Adam, ZŠ Kostomlaty n. L.

Zvláštní cena ředitele VÚBP, v.v.i.

Petra Svobodová, ZŠ 28. října, Turnov

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Prezentace vítězných příspěvků (pdf; 2,1 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

O SOUTĚŽI

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

7. leden – 29. březen 2013

ZADÁNÍ

Zamysli se nad možnými příčinami úrazů a poškození zdraví lidí, kteří chodí do zaměstnání nebo vykonávají svoji práci doma. Nakresli je v situaci, o které si myslíš, že je při práci ohrožuje.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je pomoci zvýšit povědomí mladých lidí o potřebě ochrany zdraví člověka při práci. Díky ní si mohou snáze a přijatelnou formou uvědomit význam bezpečného chování pro plnohodnotný a kvalitní života a dříve nebo později tak přispět ke snižování pravděpodobnosti svojí zranitelnosti i zranitelnosti kohokoliv ze svého okolí v běžném i pracovním životě.

DOPORUČENÝ POSTUP

Učitel/ka nebo jiný pedagogický pracovník či pracovnice seznámí žáky před zahájením práce na soutěžním příspěvku pomocí instruktážních materiálů [2] a [3] (viz níže) s nejčastějšími riziky, se kterými se mohou lidé při práci setkat a s nejčastějšími příčinami možného poškození zdraví. K seznámení lze využít i další vhodné zdroje na Internetu, na které upozorňujeme jak v připojených instruktážních materiálech, tak na této stránce. Tak budou žáci nejlépe uvedeni do problematiky bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP).

Soutěžní příspěvky žáků by měly znázorňovat konkrétní rizika, která mají přímou souvislost s prací nebo pracovní činností, nebo nebezpečné situace, v nichž se může pracující člověk ocitnout. Výtvarný záměr by měl odpovídat jednomu z následujících okruhů/rizik:

 • UKLOUZNUTÍ, ZAKOPNUTÍ
 • PÁD Z VÝŠKY NEBO DO VOLNÉ HLOUBKY
 • ELEKTRICKÝ PROUD
 • CHEMICKÉ LÁTKY
 • ZVEDÁNÍ A PŘEMISOVÁNÍ BŘEMEN
 • PÁDY PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU
 • PRACOVIŠTĚ
 • NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ

Podrobnější informace k doporučenému postupu najdete v Propozicích k soutěži (viz instruktážní materiál [1] níže).

FORMA PŘÍSPĚVKU

Organizátor přijímá soutěžní příspěvky na papíru libovolného formátu, maximálně však ve formátu A3. Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Po zkušenostech s dříve pořádanou výtvarnou soutěží nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů), pokud by nebyly před předáním do soutěže fixovány.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE?

Celostátní výtvarná soutěž s názvem „BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!“ je rozdělena do dvou soutěžních kategorií (věk 6-10 a 11-16 let).

Soutěžní příspěvky by měly znázorňovat konkrétní rizika, která mají přímou souvislost s prací nebo pracovní činností, nebo nebezpečné situace, v nichž se může pracující člověk ocitnout. Je důležité, aby příspěvek byl co nejnázornější a obrazově nejsrozumitelnější, a aby v něm byla pokud možno v co nejvyšší míře demonstrovány nebezpečné situace a nebezpečné chování člověka při práci.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen Přihláškou - viz [4], s jejímž vyplněním učitelé žákům poradí a pomohou.

CENY PRO VÍTĚZE

Pět nejlepších z každé kategorie se může těšit na hodnotné ceny. Informace o umístění na prvních pěti místech v soutěži a pozvání k předání cen bude účastníkům sděleno telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Výsledky budou rovněž zveřejněny na této webové stránce.

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
tablet
malířská sada
mini notebook
malířská sada
MP3
malířská sada
malířská sada malířská sada
II. kategorie
11 – 16 let
tablet
malířská sada
mini notebook
malířská sada
MP3
malířská sada
malířská sada malířská sada

Oceněny budou rovněž vítězné školy a školská zařízení včetně pedagogů, kteří byli nápomocni při tvorbě vítězných prací a přihlásili je do soutěže.

Pro školu nebo školské zařízení, které zaslalo příspěvek, který se umístil na 1. místě
I. kategorie 6 – 10 let dataprojektor LCD
II. kategorie 11 – 16 let dataprojektor LCD
Pro pedagoga, který zaslal oceněný příspěvek
I. kategorie 6 – 10 let pero Parker
II. kategorie 11 – 16 let pero Parker

JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?

Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy nebo dětského domova.
Škola/dětský domov zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit (6 za jednu školu/dětský domov - 3 z každé kategorie) poštou na adresu:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková
Na obálku uvede: „SOUTĚŽ“.
Ke každému jednotlivému soutěžnímu příspěvku musí být přiložena Přihláška - viz [4].

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 29. březen 2013. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Do soutěže se zapojily tyto školy:

 • ZŠ Tuřany
 • ZŠ a MŠ Moravský Písek
 • Dětský domov Most
 • Ambrela Třebíč
 • ZŠ Skálova, Turnov
 • ZŠ Stochov
 • ZŠ a DD Litovel
 • ZŠ Sluneční, Šumperk
 • MZŠ Velký Osek
 • ZŠ Drtinovo nám., Náchod
 • ZŠ Týniště n. Orlicí
 • ZŠ Masarykova, Kolín
 • ZŠ a MŠ Prameny, Karviná
 • ZŠ Dambořice
 • DD Nepomuk
 • DDM Benešov
 • ZŠ Dolní Slivno
 • RG a ZŠ Prostějov
 • ZŠ Bukovany
 • ZŠ Školní, Česká Lípa
 • ZŠ Donín, Hrádek n. Nisou
 • ZŠ Mládežnická, Trutnov
 • ZŠ Školní, Praha 4
 • ZŠ 28. října, Turnov
 • DD, ZŠ a SŠ Žatec
 • ZŠ a MŠ Ždírec n. Doubravkou
 • ZŠ Dolní Dobrouč
 • ZŠ a MŠ Pozořice
 • DDM Praha 2 – Vinohrady
 • ZŠ Polabiny
 • ZŠ Na Chodovci, Praha 4
 • ZŠ TGM, Moravské Budějovice
 • Středisko sociální prevence, Olomouc
 • ZŠ Zubří
 • ZŠ a MŠ Žeravice
 • ZŠ a MŠ Frenštát p. R.
 • ZUŠ Nymburk
 • ZŠ a MŠ Březinova, Ostrava
 • ZŠ U Červených domků, Hodonín
 • ZŠ a MŠ A. Štěpánka, Dolany
 • ZŠ Moravské Prusy
 • 2. ZŠ Dobříš
 • ZŠ Lenešice
 • SDH a OU Svijany
 • DD Slezská Ostrava
 • ZŠ Jungmannova, Králův Dvůr
 • ZŠ Přibyslav
 • 3. ZŠ Rakovník
 • ZŠ Drnovice
 • ZŠ Bučovice
 • ZŠ Žacléř
 • ZŠ a MŠ Krouna
 • ZŠ Rabasova, Ústí n. Labem
 • ZŠ Zborovice
 • ZŠ Okružní, Most
 • ZUŠ Králíky
 • 28. ZŠ Plzeň
 • ZŠ Nezvěstice
 • ZŠ TGM Poděbrady
 • Gymnázium Ústavní, Praha 8
 • ZŠ a MŠ Nezamyslice
 • ZŠ Zborovská, Tábor
 • ZŠ Kamenice n. Lipou
 • ZŠ a MŠ Kněžpole
 • Církevní ZŠ Borohrádek
 • ZŽ Na Chodovci, Praha 4
 • ZŠ Hodice
 • ZŠ Skupova, Plzeň
 • ZŠ U Parkánu, Praha 8
 • Ratolest Brno
 • DD Milotice n. Opavou
 • ZŠ Dolákova, Praha 8
 • ZŠ F. Hrubína, Havířov
 • Gymnázium Písek
 • SZŠ Louny
 • ZŠ a MŠ Červené Pečky
 • ZŠ Kostomlaty n. Labem
 • ZŠ Kosmonautů, Ostrava
 • ZŠ Zelená, Ostrava
 • ZŠ Albrechtice
 • ZUŠ Olešská, Praha 10
 • ZŠ V. Havla, Poděbrady
 • ZŠ a MŠ Palkovice

DALŠÍ INFORMACE

Jakékoliv informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
, Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1

Přílohy

Instruktážní materiály:

Další materiály:

Doporučené odkazy:

Správce webu