Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

(Ne)bezpečný svět chemie

Soutěž (Ne)bezpečný svět chemie - 7.1. - 29.3.2019

Přehled vítězů výtvarné soutěže

I. kategorie

 1. místo:         Leona Španková, MŠ, ZŠ a Dětský domov, Široká 484/42, Ivančice
  (pedagog:) Lenka Věchetová
 2. místo:         Marie Průšová, ZŠ, 28. října 1, Příbram
  (pedagog:) Mgr. Petra Volfová Zemanová
 3. místo:         Klára Hanzlová, ZŠ, V Rybníčkách 31, Praha 10
  (pedagog:) Mgr. Alena Kolmanová
 4. místo:         Sára Ekrtová, ZUŠ, nám. Zachariáše z Hradce 71, Telč
  (pedagog:) Mgr. Pavla Doležalová
 5. místo:         Aneta Andresová, ZŠ a MŠ, Dvorského 33, Olomouc
  (pedagog:) Mgr. Ilona Andrýsková

II. kategorie

 1. místo:         Kristýna Puchýřová, ZŠ, Sokolovská 328, Liberec
  (pedagog:) Mgr. Lada Slabá
 2. místo:         Antonie Šebková, ZŠ, Aloisina výšina 642, Liberec
  (pedagog:) Mgr. Radko Hodboď
 3. místo:         Vojtěch Doležel, ZŠ a MŠ Jimramov
  (pedagog:) Mgr. Svatava Hejtmánková
 4. místo:         Nela Veselková, Dětský domov, ČSA 817, Budišov nad Budišovkou
  (pedagog:) Bc. Drahoslava Mikulenková
 5. místo:         Julie Matulová, ZUŠ, Kostelní 428, Dobruška
  (pedagog:) Petra Žďánská

PŘEHLED ČLÁNKŮ V MÉDIÍCH

Tisková zpráva VÚBP k zahájení soutěže: (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE (pdf; 101 kB)

Tisková zpráva MPSV: Děti malovaly (ne)bezpečný svět chemie (pdf; 268 kB)

(NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE. Dětská výtvarná soutěž má své vítěze – Bezpečnost a hygiena práce, č. 6/2019 (pdf; 385 kB)

(NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE – výtvarná soutěž pro děti a mládež zná vítěze - Zpravodaj SÚIP, č. 2/2019 (pdf; 163 kB)

Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena - Bezpečnost a hygiena práce, č. 1/2019 (pdf; 191 kB)

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKÙ

Prezentace vítězných příspěvků (pdf; 2,4 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

Využití SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Kalendář na rok 2020 - ukázka (pdf; 362 kB)

o soutěži

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

7. ledna – 29. března 2019

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je podnítit děti a mládež k zamyšlení nad vlastnostmi, užitečností a škodlivostí chemických látek a motivovat je k bezpečnému chování a dodržování bezpečných pracovních postupů v zájmu předcházení úrazům a ztrát na životech.

ZADÁNÍ

Úkolem soutěžících je pokusit se obrazem vyjádřit:

 • jak správně skladovat chemické látky (na jakém místě, v jakých nádobách/obalech, za jakých tepelných a jiných podmínek, atd.);
 • co se v žádném případě v dětském věku nesmí, pokud jde o chemické látky (ideálně vůbec nepřijít do kontaktu s chemickou látkou, např. díky správnému/bezpečnému skladování mimo dosah dětí, v opačném případě nesahat na výrobek, nehrát si s ním atd.), ale naopak co je třeba udělat (upozornit dospělého na nehodu, nebezpečnou situaci nebo nesprávné/nebezpečné chování);
 • co by neměli dělat dospělí (nepřelévat/nepřendávat chemické látky z originálních obalů od výrobce do jiných nádob!!!, neodstraňovat, nepřelepovat nebo jinak zakrývat výstražné symboly nebezpečnosti na obalech od výrobce, nedovolovat dětem, aby se přibližovaly k chemickým výrobkům, sahaly na ně apod., pohybovaly se tam, kde se s chemickými látkami nebo výrobky pracuje nebo manipuluje, nepoužívali je jiným, než závazným či doporučeným způsobem uvedeným na obalu výrobku, chovali se jinak nebezpečně: kouřili, rozdělávali oheň, konzumovali potraviny, likvidovali je nedovoleným způsobem a tím ohrožovali sebe, jiné osoby, majetek nebo životní prostředí, atd.);
 • jak by se měli dospělí se chránit, tj., co je pro bezpečné, a tedy správné zacházení s chemickými látkami důležité (pomocí obrázku nebo obrázků vyjádřete pokyny k ochraně kůže před rizikem jako např.: noste ochranné rukavice, nedotýkejte se, používejte ochrannou roušku nebo brýle);
 • jiné příklady bezpečné práce a správného chování při zacházení s chemickými látkami v běžném životě (sledování výstražných symbolů nebezpečnosti na výrobcích, čtení instrukcí na štítcích na obalu od výrobce, s uvedením: varování, poučení o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení, např., větrání, použití ochranných prostředků, poučení o poskytnutí okamžité první pomoci); žáci ročníků, v nichž probíhá výuka chemie, mohou využít teoretických znalostí o chemii a o chemických látkách a přípravcích získaných při hodinách a informací o bezpečném zacházení s nimi ve školním prostředí (učebnách chemie, chem. laboratořích nebo jiných speciálních učebnách a prostorech) a výtvarně pojmout téma soutěže jako správnou (nebo naopak nesprávnou) praxi.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6-10 let a 11-16 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 3), s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

Každá škola/dětský domov odešle max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. bude přijato celkem 6 soutěžních prací.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11 – 16 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 29. březen 2019. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Seznam přihlášených škol a dětských domovů

ZŚ a MŠ Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
ZUŠ, Poděbradova 1027, 334 01 Přeštice
25. ZŠ, Chválenická 17, 326 00 Plzeň
ZŠ a MŠ Rosice 97, 538 34 Rosice
ZŠ, Masarykova 559, 403 17 Chabařovice
ZUŠ, Kostelní 428, 518 01 Dobruška
5. ZŠ, Moskevská 2929, 272 04 Kladno
ZŠ a MŠ, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202
ZŠ A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
ZŠ a MŠ, Na Náměstí 29, 257 03 Jankov
ZŠ Sídliště 968, 258 01 Vlašim
ZŠ a MŠ Padělek 133, 592 42 Jimramov
ZŠ, Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí
ZŠ, Dukelská 1122, 358 01 Kraslice
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9a, 370 01 Č. Budějovice
ZŠ a MŠ, Dvorského 33, 772 00 Olomouc
ZŠ, 28. října 18, 511 01 Turnov
SŚ, ZŚ, MŠ Jistota, o.p.s., Tetín 1, 796 01 Prostějov
ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, 790 01 Adolfovice 160
ZŠ a MŠ, 285 02 Suchdol 6
ZŠ, Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří
ZŠ, U Nových Lázní 1102, 415 01 Teplice
ZUŠ, Poděbradova 610, 440 01 Louny
ZŠ, 262 41 Bohutín 37
ZŠ a MŠ, Horní 16, 639 00 Brno
ZŠ, Sokolovská 328, 460 14 Liberec
ZŠ, Svážná 9, 634 00 Brno
ZŠ a MŠ, Tyršova 127, 270 34 Čistá
ZŠ, J. A. Komenského 87, 675 21 Okříšky
ZŠ, Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí
ZŠ, Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec
ZŠ, Novoborská 371, 190 00 Praha 9
ZŠ a MŠ, 403 35 Libouchec 157
ZŠ, MŠ a DD, Široká 484/42, 664 91 Ivančice
ZŠ T. G. Masaryka, nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice
ZŠ, Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
ZŠ, V Rybníčkách 31, 100 00 Praha 10
ZUŠ Jana Zacha, Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice
ZŠ, Holubova 47, 534 01 Holice
ZŠ, Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště
ZUŠ J. Pravečka, Jiráskovo nám. 3, 563 01 Lanškroun
ZŠ a MŠ, 588 15 Kamenice u Jihlavy 402
ZUŠ, Vladislavova 878, 284 01 Kutná Hora
ZUŠ, Španovského 319, 395 01 Pacov
Spec. MŠ, ZŠ a PrŠ, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice
ZŠ, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice
ORBIS PICTUS, Církevní ZŠ,Budějovická 625, 390 02 Tábor
Dětský domov Budkov 1, Třešňová 748, 675 31 Jemnice
ZŠ, Školní 33, 252 09 Hradištko
DD a ŠJ, 474 87 Budišov nad Budišovkou
ZŠ, Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
ZUŠ, nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč
6. ZŠ, Obětí Nacismu 16, 350 02 Cheb
ZŠ a Gymnázium, Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany
ZŠ, Komenského 589, 288 02 Nymburk
ZŠ, Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem
ZŠ Kavčí Hory, K Sídlišti 840, 140 00 Praha 4
ZŠ, Haškova 211, 783 91 Uničov
ZŠ a MŠ, 270 06 Kounov 196
ZŠ, Jasanová 2, 637 00 Brno2.
ZŠ, Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
ZŠ, 28. října 1, 261 01 Příbram
ZUŠ Ant. Dvořáka, Krátká 351, 261 01 Příbram
Soukromá ZŠ a MŠ Adélka, Meclov, Mašovice 5, 346 01
ZŠ a MŠ, 582 76 Maleč 77
ZUŠ, Moskevská 13, 434 01 Most
ZUŠ, Nádražní 26, 277 35 Mšeno
ZUŠ Jungmannovy Sady, Tyršova 93, Mělník

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a průběhu soutěže jsou dostupné v Příloze 1.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Přílohy

Tisková zpráva

Správce webu