Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

Nenič si tělo

Soutěž Nenič si tělo - 10. 1. - 31. 3. 2022

Přehled vítězů výtvarné soutěže

I. kategorie

 1. místo: Aleš Bukvaj, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198
 2. místo: Vladislav Dovžanyn, Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 1, Praha 8
 3. místo: Lucie Urbanová, Základní škola Nad Přehradou, Praha 10 -⁠⁠⁠Horní Měcholupy
 4. místo: Julie Šmiřáková, 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 2393/20
 5. místo: Daniela Klokočníková, Základní škola Hostivař, Kozinova 1000

II. kategorie

 1. místo: Viktorie Šebelíková, Základní škola Jirny, Pražská 800
 2. místo: Anna Fousková, Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
 3. místo: Julie Nevolina, Základní škola Bystřany, Pražská 216
 4. místo: Adam Kaiser, Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
 5. místo: Dominik Tříska, Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p. o.

Mimořádná cena za invenci a kreativitu

kolektiv žáků speciální třídy Základní školy, Komenského 453, Jablonné v Podještědí, p. o.

Tiskové zprávy

PŘEHLED ČLÁNKŮ V MÉDIÍCH

Hodnotící komise vybrala vítězné práce výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., duben 2022)

Soutěž NENIČ SI TĚLO (Řízení školy online, leden 2022)

Nová výtvarná soutěž VÚBP přibližuje dětem a mládeži téma muskuloskeletálních onemocnění a vybízí je k aktivní prevenci (BOZPprofi, leden 2022)

Nenič si tělo. Startuje dětská výtvarná soutěž (Bezpečnost a hygiena práce č. 1/2022, pdf; 855 kB)

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Prezentace vítězných příspěvků (pdf; 1,3 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

Využití SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Stolní kalendář pro rok 2023 (pdf; 1,7 MB)

Pexeso (pdf; 1,4 MB)

Pexeso - on-line

O soutěži

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

10. ledna – 31. března 2022

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních poruch (MSD), poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku muskuloskeletálních onemocnění čelit.

ZADÁNÍ

S využitím příloh 1 a 2 seznámí učitelé žáky s tématem obtíží a onemocnění pohybového aparátu, s jejich příčinami, projevy a prevencí.

 • Od malých umělců očekáváme výtvarná dílka, která znázorní děti i dospělé (ekonomicky aktivní i neaktivní) v reálných pozicích a/nebo situacích, v nichž si evidentně namáhají a poškozují jak svalově kosterní aparát, tak zdraví obecně.
 • Vítány budou i práce, které dané téma uchopí z  humorné/komické či tragikomické stránky – k čemu může dojít vlivem dlouhodobé námahy a vykonávání práce v nevhodných/nesprávných nebo problematických pozicích a/nebo situacích (např. člověk zavalený sesunutými krabicemi, hrbatý člověk, člověk s deformovanou/zkřivenou nohou, rukou nebo některými prsty, člověk se zvětšeným nebo zdeformovaným chodidlem nebo s jinou viditelnou deformací z přetížení některých částí těla v důsledku dlouhodobě a/nebo opakovaně vykonávaných pohybů - člověk s jednou rukou delší než druhou, želvím krkem, vykrouceným krkem, apod.).
 • Přivítáme i dětmi navržené piktogramy nebo obrazové tabulky – s vloženým textem i bez textu, které budou ukazovat správnou praxi nebo k ní vybízet. Opět mohou být poučné nebo zábavné a vtipné.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 616 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 610 let a 1116 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 3), s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

Každá škola/dětský domov odešle max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. od 1 subjektu bude přijato nejvýše 6 soutěžních prací.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6–10 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11–16 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, jejichž žáci se umístili na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2022. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Seznam přihlášených škol a dětských domovů

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a průběhu soutěže jsou dostupné v souboru Propozice k soutěži.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k danému tématu jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

SEZNAM VŠECH DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ

Správce webu