Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Fotografie z předávání cen vítězům soutěže
DEJ NA SEBE POZOR, MAMI,
DEJ NA SEBE POZOR, TATI!

Předání cen pro dětské autory vítězných prací se uskutečnilo na slavnostní akci „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století“ dne 27. 4. 2009 v Kongresovém centru Praha v rámci Evropské kampaně k hodnocení rizik a Českého předsednictví EU.

Předsednický stůl
Předsednický stůl

Záběry z výstavky
Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl

Vítězky s doprovodem
Předsednický stůl

Pohled do sálu
Předsednický stůl

Předávání cen vítězkám (Tereza Donovalová, Kristýna Cibulková, Rebeka Hudcovicová, Petra Vrtalová, Marie Štelcíková, Nikola Matéová)
Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl Předsednický stůl

Správce webu