Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
(věková skupina do 16 let)

BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA

 

Partner soutěže

Telefónica O2 Czech Republic

Přehled vítězů výtvarné soutěže

1. kategorie (věk 6 – 10 let)

 1. místo Martin Churý, ZŠ a MŠ Kněžpole 100
 2. místo Matěj Pařízek, ZŠ Školní 402, Kostomlaty
 3. místo Nikola Horváthová, ZŠ Draguš 461, Postoloprty
 4. místo Kristýna Šteflová, ZŠ Dolákova 1, Praha 8
 5. místo Lucie Nováková, ZŠ Draguš 581, Postoloprty
 6. místo Johana Süsenbeková, ZŠ nám. Republiky 9, Znojmo

Vítězná škola: ZŠ a MŠ Kněžpole 100

2. kategorie (věk 11 – 16 let)

 1. místo Tereza Koucká, ZŠ 28. října 18, Turnov
 2. místo Tereza Kouníková, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec
 3. místo Tereza Münsterová, ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
 4. místo Jan Majer, ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka 174, Dolany
 5. místo Natálie Dařílková, ZŠ Dolákova 1, Praha 8
 6. místo Daniel Němeček, ZŠ E. Beneše 300, Bystřice

Vítězná škola: ZŠ 28. října 18, Turnov

Speciální cena za mimořádně oceněný příspěvek hodnotící komisí

Adéla Vroblová, Michaela Dvořáková, Filip Burík, Daniel Kotásek, ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava - Zábřeh

Jiří Walter, Ivo Hulpach, Luboš Ludvíček, ZŠ Školní 402, Kostomlaty

PŘEHLED ČLÁNKŮ V MÉDIÍCH

Nová ocenění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Práce a zdraví (pdf; 59 kB)

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Prezentace vítězných příspěvků (pdf; 7,82 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

Využití SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Pexeso (pdf; 165 kB)

Kalendář na rok 2012 (pdf; 3,5 MB)

O SOUTĚŽI

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

leden – březen 2011

ZADÁNÍ

Zamysli se, jaká rizika a nebezpečí mohou ohrozit pracovníky údržby nebo pracovníky při manipulaci s elektrickým proudem v zaměstnání nebo při jiné pracovní činnosti, vyber si téma a nakresli, jak a čím bys jej před takovým rizikem při jeho povolání nebo při konkrétní pracovní činnosti ochránil/a.

DOPORUČENÝ POSTUP

Učitel/ka doporučí žákům před zahájením práce na soutěžním příspěvku pohovořit si s rodiči nebo jinou osobou o jejich práci a o nebezpečích, se kterými se při jejím vykonávání mohou setkat. Seznámí je s problematikou bezpečnosti práce zejména v oblasti údržby a práce s elektrickým zařízením a s event. využitím informací a instrukcí, které jsou obsaženy v přílohách k tomuto materiálu, a poradí ve věci pojetí a provedení soutěžního příspěvku. Je důležité, aby příspěvek byl co nejnázornější a obrazově nejsrozumitelnější, a aby v něm byla v pokud možno co nejvyšší míře demonstrována ochrana osoby provádějící zvolenou práci nebo činnost. Příspěvek může znázorňovat jednu či více postav, v kompozici s pracovním strojem či pracovištěm (budovy, haly, dílny, výrobní provozy), ale i práci v domácnosti, na zahradě) apod., ale i zcela osamoceně. Do výtvarné práce je možné zakomponovat nadpisy nebo komentáře.

FORMA PŘÍSPĚVKU

Organizátor přijímá soutěžní příspěvky na papíru libovolného formátu, maximálně však ve formátu A3. Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Po zkušenostech s dříve pořádanou výtvarnou soutěží nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů), pokud by nebyly před předáním do soutěže fixovány.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE?

Celostátní výtvarná soutěž s názvem „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ je rozdělena do dvou soutěžních kategorií (věk 6-10 a 11-16 let).
Zadání je možné pojmout jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, tzn., že znázorněny mohou být jak vhodné ochranné prostředky, správné situace, chování a doporučení, tak ty nesprávné. Ze soutěžního příspěvku musí být zcela jasné, co je autorem chápáno jako správné nebo naopak jako nesprávné (např. přeškrtnutím), aby odborná komise mohla vyhodnotit, zda by soutěžící uměl/a ochránit tělesné a duševní zdraví svých blízkých, a zda jsou ztvárněná doporučení správná. Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen SOUTĚŽNÍM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM, s jehož vyplněním učitelé žákům poradí a pomohou.

CENY PRO VÍTĚZE

Pět nejlepších z každé kategorie se může těšit na hodnotné ceny. Informace o umístění na prvních pěti místech v soutěži a pozvání k předání cen bude účastníkům sděleno telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Výsledky budou rovněž zveřejněny na těchto stránkách.

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
mini notebook mobilní telefon mobilní telefon MP4 přehrávač MP4 přehrávač
II. kategorie
11 – 16 let
mini notebook mobilní telefon mobilní telefon MP4 přehrávač MP4 přehrávač

Pro školu, které zašle vítězný příspěvek
I. kategorie 6 – 10 let dataprojektor LCD
II. kategorie 11 – 16 let dataprojektor LCD

JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?

Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy.
Škola zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit (6 za jednu školu - 3 z každé kategorie) poštou na adresu:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková
Na obálku uvede: „SOUTĚŽ“.
Ke každému jednotlivému soutěžnímu příspěvku musí být přiložen SOUTĚŽNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola může zaslat příspěvky svých žáků, je 18. březen 2011. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Do soutěže se přihlásily tyto školy:

 • ZŠ a MŠ TGM, Školská 112, 289 23 Milovice
 • ZŠ TGM, 9. května 444, 411 08 Štětí
 • ZŠ Školní 477, 793 26 Vrbno p. Pradědem
 • ZŠ Komenského 72, 267 51 Zdice
 • ZŠ Draguš 581, 439 42 Postoloprty
 • ZŠ Nádražní 253, 538 62 Hrochův Týnec
 • ZŠ nám. Republiky 9, 669 02 Znojmo
 • ZŠ Školní 2426, 440 01 Louny
 • ZŠ Šumice 113, 687 31 Šumice
 • ZŠ a MŠ Kněžpole 100, 687 12 Kněžpole
 • ZŠ E. Beneše 300, 257 51 Bystřice
 • ZŠ Školní 2520, 470 01 Česká Lípa
 • ZŠ Mniší 66, 742 21 Kopřivnice
 • SZŠ Poděbradova 640, 440 11 Louny
 • ZŠ Tyršova 218, 683 23 Ivanovice na Hané
 • ZŠ Gorkého 1/329, 736 01 Havířov-Město
 • ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
 • ZŠ Junácká 700, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
 • DD Pražská 808, 438 01 Žatec
 • ZŠ 28. října 18, 511 01 Turnov
 • ZŠ a MŠ Mendíků 1/1000, 140 00 Praha 4
 • ZŠ Slovenská 27, 120 00 Praha 2
 • ZŠ Seifertova 5, 586 01 Jihlava
 • ZŠ Sokolská 211, 768 32 Zborovice
 • ZŠ Zlatá Stezka 240, 383 01 Prachatice
 • ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka 174, 783 16 Dolany
 • ZŠ prakt. a spec.ZŠ J.Seiferta 179, 276 01 Mělník
 • ZŠ a MŠ Dolákova 1, 181 00 Praha 8
 • ZŠ a MŠ Šeříková 33, 700 30 Ostrava
 • ZŠ Kosmonautů 13, 700 30 Ostrava – Zábřeh
 • ZŠ a MŠ Bystřice 848, 739 95
 • ZŠ Šumice 113, 687 31
 • ZŠ nám. J. Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav
 • ZŠ T.G.M. Sokolovická 260, 267 62 Komárov
 • Masarykova ZŠ, Šlechtitelská 200, 190 14 Praha 9 – Klánovice
 • ZŠ Raškovice 18, 739 04
 • ZŠ Školní 402, 289 21 Kostomlaty n. Labem
 • ZŠ Zvoleněves, 273 25
 • ZŠ Brigádníků 14, 100 00 Praha 10
 • ZŠ a MŠ Demlova 18, 772 00 Olomouc
 • ZŠ Aloisina Výšina, 460 15 Liberec 15
 • ZUŠ M. Stibora Pionýrská 4, 772 00 Olomouc

DALŠÍ INFORMACE

Jakékoliv informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9,
110 00 Praha 1.
Více informací a inspirace poskytnou webové stránky: http://www.vubp.cz, http://www.bozpinfo.cz, http://skoly.vubp.cz.

Organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
, Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1

Materiál pro školy - výtvarná soutěž (pdf; 196 kB)
Příloha 3 Soutěžní registrační formulář (doc; 34 kB)

Další materiály:

Průběh a rámcový harmonogram soutěže (pdf; 94,6 kB)
Informační leták (pdf; 155 kB)

INSPIRACE

viz výtvarná soutěž z r. 2009

Soutěž "DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI!"

Správce webu