Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí

uspořádal soutěž

DEJ NA SEBE POZOR, MAMI,
DEJ NA SEBE POZOR, TATI!

Prezentace vítězných prací (pps, 1,41 MB)

Fotografie z předávání cen

Výtvarná soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
(věková skupina do 16 let)

Výsledky hodnocení výtvarné soutěže
„Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“
(30.3.2009, VÚBP, v.v.i.)

  1. místo 2. místo 3. místo
1. kategorie
Rebeka Hudcovicová
ZŠ TGM Poděbrady
Kristýna Cibulková
ZŠ praktická a ZŒ speciální Mělník
Tereza Donovalová
ZŠ Postoloprty
  1. místo 2. místo 3. místo
2. kategorie
Nikola Matéová
Speciální ZŠ Louny
Marie Štelcíková
ZŠ Postoloprty
Petra Vrtalová
ZŠ Horka-Domky, Třebíč

Do soutěže zapojily:

 • ZŠ Čechtice
 • ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady
 • ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
 • ZŠ a MŠ Tovačov
 • ZŠ Česká Lípa
 • ZŠ Byšice
 • ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. Radhoštěm
 • ZŠ Antonína Sochora Duchcov
 • ZŠ Svobodné Dvory Hradec Králové
 • ZŠ Velvary
 • ZŠ Praktická a ZŠ Speciální Mělník
 • ZŠ Kouřim
 • ZŠRVCJ Teplice
 • ZŠ Zlín
 • ZŠ Turnov
 • ZŠ Plzeň
 • ZŠ Kopřivnice
 • MŠ a ZŠ Heršpice
 • ZŠ Doubravice
 • 28. ZŠ Plzeň
 • ZŠ a MŠ Olomouc
 • ZŠ a MŠ Švihov
 • SZŠ Louny
 • ZŠ Zárubova, Praha 4
 • ZŠ a MŠ Litvínov
 • ZŠ Jihlava
 • ZŠ Postoloprty
 • ZŠ Třebíč
 • ZŠ Karviná
 • ZŠ Frýdek-Místek
 • ZŠ Toužim
 • ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 • ZŠ Hrádek n. Nisou
 • ZŠ Žďár n. Sázavou
 • ZŠ Hostinné
 • ZŠ Chvaletice
 • ZŠ Řečany n. Labem
 • ZŠ Příbram
 • ZŠ Podolí u Uherského Hradiště
 • ZŠ Bílina
 • ZŠ Liberec
 • ZŠ České Budějovice
 • ZŠ Sokolov
 • 2. ZŠ Plzeň
 • ZŠ a MŠ Kolín
 • ZŠ Moravská Třebová

O SOUTĚŽI

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

leden – březen 2009

ZADÁNÍ

Zamysli se, jaká rizika a nebezpečí mohou ohrozit jednoho z tvých rodičů v zaměstnání nebo při jiné pracovní činnosti a nakresli, jak a čím bys jej nebo jinou tobě blízkou osobu před takovým rizikem při jeho povolání nebo při konkrétní pracovní činnosti ochránil/a.

DOPORUČENÝ POSTUP

Učitel/ka doporučí žákům před zahájením práce na soutěžním příspěvku pohovořit si s rodiči nebo jinou osobou o jejich práci a o nebezpečích, se kterými se při jejím vykonávání mohou setkat. Seznámí je s problematikou bezpečnosti práce s event. využitím informací a instrukcí, které jsou obsaženy v přílohách k tomuto materiálu, a poradí ve věci pojetí a provedení soutěžního příspěvku. Je důležité, aby příspěvek byl co nejnázornější a obrazově nejsrozumitelnější, a aby v něm byla v pokud možno co nejvyšší míře demonstrována ochrana osoby provádějící zvolenou práci nebo činnost. Příspěvek může znázorňovat jednu či více postav, v kompozici s pracovním strojem či pracovištěm (budovy, haly, dílny, výrobní provozy, skladky) apod., ale i zcela osamoceně. Do práce je možné zakomponovat nadpisy nebo komentáře. Pokud by žáci těžce hledali zaměstnání, u kterého je nebezpečí nebo riziko vyplývající z povahy práce nebo pracovního prostředí minimální (např. pokladní v obchodě, učitelka, ostraha, zpěvák, tanečník, spisovatel, atd.) nebo málo zřetelné, mají žáci možnost stejným způsobem zpracovat pracovní činnost, kterou se rodiče zabývají doma (např. vaření, úklid, ošetřování stromů, oprava střechy nebo jiné části domu, malování, lakování, oprava osobního auta, práce s elektrickým zařízením, práce s elektrickým nářadím, práce s jiným nářadím nebo nástroji v dílně, kopání výkopu, přenášení břemen, atd.). Pro účely soutěže si mohou vybrat jednoho z rodičů, případně jiného dospělého, např. z okruhu rodiny.

FORMA PŘÍSPĚVKU

Organizátor přijímá soutěžní příspěvky na papíru libovolného formátu, maximálně však ve formátu A3. Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Po zkušenostech s dříve pořádanou výtvarnou soutěží nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů), pokud by nebyly před předáním do soutěže fixovány.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE?

Celostátní výtvarná soutěž s názvem „Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“ je rozdělena do dvou soutěžních kategorií (věk 6-10 a 11-16 let).
Zadání je možné pojmout jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, tzn., že znázorněny mohou být jak vhodné ochranné prostředky, správné situace, chování a doporučení, tak ty nesprávné. Ze soutěžního příspěvku musí být zcela jasné, co je autorem chápáno jako správné nebo naopak jako nesprávné (např. přeškrtnutím), aby odborná komise mohla vyhodnotit, zda by soutěžící uměl/a ochránit tělesné a duševní zdraví svých blízkých, a zda jsou ztvárněná doporučení správná. Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen SOUTĚŽNÍM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM, s jehož vyplněním učitelé žákům poradí a pomohou.

Organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
, Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1

Správce webu