Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Žáci středních odborných škol, odborných učilišť a dalších středních škol mohou do 12. listopadu tr. soutěžit o zajímavé ceny. Více o soutěži o nejlepší anekdotu na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci poskytuje web Bezpečně do prvního zaměstnání. Doporučte jim účast v soutěži a podpořte je. Soutěž organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Učitelé

Rodiče

Děti / žáci / studenti

mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy
Správce webu