Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

10. ledna startuje výtvarná soutěž pro žáky základních škol a děti z dětských domovů s názvem NENIČ SI TĚLO! Jejím cílem je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních onemocnění, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku těchto nemocí předcházet. Více informací o netradičně pojaté výchově školní mládeže ke zdraví a o získávání příslušných kompetencí je možné získat na stránce soutěže.

Učitelé

Rodiče

Děti / žáci / studenti

mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy
Správce webu