Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Kontakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 221 015 811, fax: 224 238 550
e-mail: vubp@vubp-praha.cz
www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

 

Správce webu