Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Upozorňujeme

1. 6. 2018 - Britská bezpečnostní rada zahájila soutěž multimediálních plakátů, aby našla nejlepší obraz pohody na pracovišti, ve škole a na vysoké škole. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny a to v kategorii do 21 let a nad 21 let. Připojíte se? Uzávěrka přihlášek je 3. září 2018.

13. 4. 2018 - Dnem 27. dubna 2018 nabývá účinnosti vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů – viz Vybrané právní předpisy týkající se práce žáků (mladých a mladistvých pracovníků). Předpisem se provádí znění § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

23. 1. 2018 - Přehled našich Soutěží pro děti a mládež

6. 9. 2017 - Kalendář na rok 2018 - ukázka (pdf; 554 kB), sestavený z vybraných prací žáků, kteří se zúčastnili soutěže "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"

15. 2. 2017 - NAPO pro učitele (online výukové nástroje na podporu výchovy žáků základních škol)

13. 12. 2016 - Výtvarná soutěž Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého

13. 12. 2016 - Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly

6. 6. 2014 - Inovovali jsme tuto webovou stránku po obsahové i vzhledové stránce. Více o novém obsahu a struktuře webu můžete číst pod odkazem O naší stránce

Správce webu