Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Upozorňujeme

9. 9. 2020 - Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví doporučení pro vysoké školy k organizaci výuky v nadcházejícím akademickém roce v souvislosti s COVID-19. Společně s dalšími dokumenty je dostupné na webu MŠMT.

20. 8. 2020 – Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Společně s přílohou a dalšími dokumenty je dostupný na webu MŠMT.

13. 7. 2020 – Jak připravit žáky posledních ročníků vybraných stavebních oborů na požadavky praxe v oblasti BOZP? Jak zajímavou formou předat poznatky, zkušenosti a informace o BOZP? Přihlašování do aktuálního ročníku osvětové kampaně bezpečně do prvního zaměstnání je možné do 30. září 2020. Získejte více informací.

3. 7. 2020 – Základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím, ale i dalším středním školám jsou určeny digitální učební materiály k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví

30. 6. 2020 – Středním odborným školám a učilištím i čtyřletým a víceletým gymnáziím jsou určeny digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

26. 2. 2020 – Povinnost školy poskytnout žákům OOPP vyjádření odborníka na oborovém portálu BOZPinfo

31. 10. 2019 – Na portálu BOZPinfo najdete prezentace z 5. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019, která se konala 22. května 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.

26. 6. 2019 – Příručka České společnosti chemické pro učitele „Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků

23. 5. 2019 – Výtvarná soutěž (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE byla zakončena vyhlášením vítězů a předáním cen

10. 12. 2018 – NAPO pro učitele (online výukové nástroje na podporu výchovy žáků základních škol)

10. 12. 2018 – Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly

31. 10. 2018 – Především žákům středního stupně vzdělávání, ale i jejich učitelům, je určena interaktivní příručka „BOZP! Skvělá myšlenka“. Příručka je vhodná k seznamování s problematikou BOZP a k utváření a rozvíjejí klíčových kompetencí žáků k odpovědnosti za zdraví, ochranu zdraví a kvalitu pracovního a osobního života, a odborných kompetencí budoucí pracovní síly k BOZP.

2. 10. 2018 - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., doporučuje školám připravujícím budoucí zedníky, tesaře, klempíře, pokrývače, instalatéry, mechaniky plynových zařízení, truhláře, kominíky a strojní mechaniky e-učebnice, které zahrnují otázku utváření odborných kompetencí žáků a pozdějších absolventů SOV k bezpečností a ochraně zdraví při práci.

4. 9. 2018 - Za pomoci zábavných úkolů k tématu nebezpečných chemických látek se mohou předškoláci, žáci a studenti všech stupňů škol i dospělí poučit o bezpečném zacházení s chemikáliemi a obecně o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování. Hry, kvízy a křížovky, které zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., lze využít také ve vyučovacích hodinách (především na 1. a 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziích).

23. 1. 2018 - Přehled našich soutěží pro děti a mládež

Správce webu