Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Soutěže pro děti a mládež

Výtvarná soutěž "NENIČ SI TĚLO", 2022

Soutěž Na bezpečnost s humorem

Výtvarná soutěž "(NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE", 2019

Výtvarná soutěž "CESTA DO BUDOUCNOSTI", 2017

Výtvarná soutěž "STRAŠÁK STRES", 2015

Výtvarná soutěž "BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI", 2013

Výtvarná soutěž "BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA", 2011

Výtvarná soutěž "DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI!", 2009

Soutěž "HITPARÁDA SLOGANŮ", 2008

Výtvarná soutěž "ŠKOLNÍ ŘÁD OČIMA DĚTÍ", 2008

 

Správce webu