Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
a
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

vyhlašují soutěž

HITPARÁDA SLOGANÙ

Vítězové soutěže Hitparáda sloganů

Fotografie z předávání cen

Soutěž pro školní mládež (ve věku 6 – 20 let) ve vytvoření a formou SMS zaslání nejlepšího sloganu na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soutěž vyhlašuje

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Partner soutěže

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Podmínky účasti a kritéria soutěže

Základním požadavkem je splnění věku - žáci a studenti ve věku 6 až 20 let.
Rozdělení do tří věkových kategorií je následující:
I. kategorie 6 – 10 let
II. kategorie 11 – 14 let
III. kategorie 15 – 20 let

Dále ve vymezeném termínu 22. 9. – 26. 9. 2008 poslat na číslo 720 001 002 SMS se sloganem ve tvaru – číslice s uvedením věku, mezera, vlastní text sloganu. Rozsah znaků je max. 160 a z jednoho čísla mobilního telefonu můžete poslat pouze jednu soutěžní SMS. Cena SMS je dle tarifu operátora.
Slogan = fráze shrnující téma nebo nosnou myšlenku, tj. jakési heslo či motto, které pomáhá upoutávat pozornost k dané problematice.

Slogan by měl splňovat následující:

  • vystihovat význam, charakteristiku, hodnotu či podstatu problematiky BOZP
  • krátký, stručný, výstižný, srozumitelný
  • originální, nápaditý (vtipný)
  • musí zaujmout, upoutat
  • snadno zapamatovatelný
  • napsaný v českém jazyce (bez hrubých chyb)
  • nesmí obsahovat vulgární výrazy

Úkolem soutěžících je vyjádřit svůj pohled na bezpečnost a ochranu zdraví, vyjádřit svůj názor na jedno z uvedených témat a postoj, který k tématu zaujímají.

Tvůrce svojí účastí v soutěži potvrzuje své autorství. Pořadatelům soutěže tím dává souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití svých příspěvků.

Instrukce pro soutěžící: Jak, kam a kdy posílat požadovaný tvar SMS

Termín možného posílání SMS je stanoven na 39. pracovní týden, tj. od 22. do 26. září 2008. Uzávěrka bude o půlnoci dne 26. 9. 2008.
Od 22. 9. do 26.9. 2008 bude možné posílat SMS ve tvaru věk (číslice s udáním věku soutěžícího) – mezera – vlastní text. Rozsah znaků je max. 160 a z jednoho čísla mobilního telefonu můžete poslat pouze jednu soutěžní SMS. Cena SMS je dle tarifu operátora.

Způsob a forma ocenění vítězů

Účastníci soutěže, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom a věcný dar.

1. místo 2. místo 3. místo
I. kategorie 6 – 10 let mobilní telefon sportovní taška flash disk
II. kategorie 11 – 14 let mobilní telefon sportovní taška flash disk
III. kategorie 15 – 20 let mobilní telefon sportovní taška flash disk

Informace a kontakty

Termín konání: 22. 9. – 26. 9. 2008
Vyhlášení vítězů: 21. 10. 2008 v reprezentativních prostorách Kaiserštejnského paláce, Praha 1, Malostranské náměstí 23/37
Soutěž probíhá v rámci projektu „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“, v roce 2008 pod dílčím úkolem „Osvěta a propagace BOZP zaměřená na cílové skupiny děti, mládež a učitelé“.
Soutěž je cílená na žáky a studenty zúčastněné v základním vzdělávání, v úplném středním, úplném středním odborném, středním odborném a nižším odborném vzdělávání, vyšším odborném a případně i vysokoškolském (s omezením věkového limitu do 20 let).

Další informace nebo inspiraci naleznete v BOZP pomůcka pro metodické vedení žáků a studentů (doc, 30,5 kB) a v Příklady (doc, 32,5 kB)

Kontaktní osoby:
Ing. Zdenka Opletalová, opletalova@vubp-praha.cz, Tel.: 221 015 889
Hana Hlavičková, hlavickova@vubp-praha.cz, Tel.: 221 015 892, Fax: 224 210 494

Správce webu