Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

vyhlašuje internetovou informační kampaň

BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

Ročně šest tisíc mladých lidí si v zaměstnání způsobí pracovní úraz a poškodí si své zdraví. Znalost a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci minimalizuje toto riziko!

V PRÁCI RISK NENÍ ZISK!

TERMÍN KONÁNÍ KAMPANĚ

18. 4. 2011 - 20. 5. 2011

ZÁMĚR KAMPANĚ

Kampaň se koná v rámci řešení úkolu, který vychází z cílů EU v oblasti BOZP: snížit pracovní úrazovost do r. 2012 o 25 %.

CÍL KAMPANĚ

Cílem kampaně je nejen přispět ke zvýšení informovanosti a povědomí mládeže o BOZP, ale i celkově ji motivovat k žádoucímu chování.

CÍLOVÁ SKUPINA

Kampaň bude zaměřena na mládež končící studium a připravující se do světa trhu práce včetně těch, kteří pracují během studia (učňovské praxe, částečné úvazky, brigády o prázdninách, víkendech apod.).

CHARAKTERISTIKA

V České republice je dlouhodobě zaznamenávána vysoká míra rizikového chování a jednání mladé generace. Míra úrazovosti pracujících ve věku do 24 let je výrazně vyšší, než míra úrazovosti ostatních věkových kategorií. V roce 2009 bylo zaznamenáno 6194 pracovních úrazů osob ve věku do 24 let. Údaje dokladují závažnost problematiky i nutnost ji různými preventivními aktivitami pomáhat systematicky řešit. Před ukončením školní docházky a vstupem na trh práce je třeba mládež informovat o problematice BOZP, o rizicích a jejich prevenci.

INFORMAČNÍ A OSVĚTOVÉ MATERIÁLY

Kde se stala chyba?

NEsprávná praxe

Napovy filmy
Nevíte, jak správně pracovat? Nevadí! Napo vám napoví. Odlehčenou formou vám ukáže, že nedodržování bezpečné práce a riskování při práci se nevyplácí. Zároveň vám ukáže, co je správné.

Právní předpisy a užitečné odkazy

Přehled informací uveřejněných v médiích

ÚČAST V KAMPANI

Dovolujeme si Vás požádat o sdělení, zda se zúčastníte této informační osvětové kampaně, tzn. seznámíte žáky/učně/studenty s materiály, které jsou v rámci kampaně umístěny na této webové stránce. Stačí odpověď na uvedený kontaktní e-mail: ano zúčastníme se.

VYHODNOCENÍ KAMPANĚ

On-line dotazník

Tímto jednoduchým průzkumem chceme zjistit odezvu zástupců středních škol (učitelů) na probíhající či ukončenou kampaň „Bezpečně do prvního zaměstnání“. Výsledky použijeme pro zkvalitnění dalších námi realizovaných akcí. Za vyplnění krátkého dotazníku děkujeme!

Do kampaně se přihlásily tyto školy:

 • VPŠ a SPŠ MV v Holešově
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice
 • Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ, Pardubice
 • Labská hotelová SOŠ a SOU, Pardubice
 • SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
 • SPŠ Jedovnice
 • Střední škola teleinformatiky, Ostrava
 • Gymnázium, Vítkov
 • Stření škola gastronomie a služeb Most
 • Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
 • Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec-Přívoz
 • Střední zdravotní škola Pardubice
 • Střední škola hotelová Zlín
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
 • Obchodní akademie v Opavě
 • SŠ gastronomie a obchodu Zlín
 • Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
 • Střední škola polytechnická, Olomouc
 • SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí, Schola Humanitas Litvínov
 • Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Jalovice
 • SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP, Brno
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno
 • SOU Lázně Bělohrad
 • SOU Netopíce
 • SOU, Mikulov
 • Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný stupeň ZŠ speciální Písek
 • Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, Mladá Boleslav
 • SOŠ Bruntál
 • Střední odborná škola Olomouc
 • SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy
 • VÚ, SŠ a ŠJ, Žulová
 • VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií, Praha
 • SOŠ Luhačovice
 • Střední škola potravinářská, Smiřice
 • CSOS Bojkovice
 • SOU, Praha – Radotín
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
 • Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník
 • SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
 • Střední škola polytechnická, Olomouc
 • SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk
 • MŠ, ZŠ a SOŠS, Praha 4
 • VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Praha 1
 • Obchodní akademie, Česká Lípa
 • SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
 • Moravskoslezská obchodní akademie, Petřvald

DALŠÍ INFORMACE

Informační dopis pro vedení škol (PDF; 53 kB)

Jakékoliv informace k internetové informační kampani i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.

Více informací a inspirace poskytnou webové stránky: www.vubp.cz, www.bozpinfo.cz, skoly.vubp.cz.

Organizátor kampaně:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Zdenka Opletalová, Tel.: 224 015 889, e-mail: opletalova@vubp-praha.cz, fax: 224 210 494

Správce webu