Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

8. ledna 2024 odstartovala dětská výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci. Po třech letech mohou žáci základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů znovu prokázat své znalosti a um ve výtvarné soutěži.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na stránce soutěže.

Učitelé

Rodiče

Děti / žáci / studenti

mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy mateřské školy základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií vyšší odborné školy vysoké školy
Správce webu