Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Kontakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
tel.: 221 015 811
e-mail: vubp@vubp.cz
www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

 

Správce webu