Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační, osvětové a výukové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Užitečné odkazy

ODKAZ CHARAKTERISTIKA POZNÁMKA
BOZPinfo
Zobrazit více↓
BOZP! Skvělá myšlenka
Zobrazit více↓
Centrum prevence úrazu a násilí
Zobrazit více↓
Česká škola
Zobrazit více↓
Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit více↓
Dětství bez úrazů
Zobrazit více↓
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit více↓
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta
Zobrazit více↓
Metodický portál RVP
Zobrazit více↓
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zobrazit více↓
Neriskuj to!
Zobrazit více↓
Prevence úrazů dětí
Zobrazit více↓
Státní úřad inspekce práce
Zobrazit více↓
Státní zdravotní ústav
Zobrazit více↓
Úrazy dětí
Zobrazit více↓
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zobrazit více↓
Záchranný kruh
Zobrazit více↓
Zkola - Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje
Zobrazit více↓

Správce webu