Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - vyšší odborné školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Křížovky, kvízy, zábavné úkoly a hry

Křížovka - Bezpečnost mladých pracovníků (pdf, 261 kB) křížovka A4, 1 str.

Luštěte bezpečně! (pdf, 96 kB) A4, 2 str.

Zábavné úkoly k tématu nebezpečných chemických látek

Správce webu