Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - vysoké školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Plakáty

Buď aktivní i při práci vsedě (pdf, 379 kB) A4, 1 str.

Ulehči si práci vstoje (pdf, 501 kB) A4, 1 str.

Chraňte si záda při manipulaci s břemeny (pdf, 3,1 MB) A4, 1 str.

Usnadni si práci u počítače (pdf, 553 kB) A4, 1 str.

Správce webu