Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Plakáty

Tak to vidíme my 1 (pdf, 516 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Tak to vidíme my 2 (pdf, 575 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Rizika (pdf, 575 kB) Soutěž Dětská kresba 2004 A1, 1 str.

Buď aktivní i při práci vsedě (pdf, 379 kB) A4, 1 str.

Chraňte si záda při manipulaci s břemeny (pdf, 3,1 MB) A4, 1 str.

Usnadni si práci u počítače (pdf, 553 kB) A4, 1 str.

Správce webu