Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Rodiče - mateřské školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence úrazů, prevence rizik a rizikového chování

Úrazy dětí VIOD

Úrazy dětí VZP

Rizikové chování dětí a mladistvých

Úrazy související s vodou u dětí a jejich prevence A4, 3 str.

Prevence úrazů a rizikového chování


Správce webu