Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Rodiče - vysoké školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Užitečné odkazy

ODKAZ CHARAKTERISTIKA POZNÁMKA
BanalFatal
Zobrazit více↓
Bezpečně do prvního zaměstnání
Zobrazit více↓
BOZPinfo
Zobrazit více↓
BOZP! Skvělá myšlenka
Zobrazit více↓
Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit více↓
Dětství bez úrazů
Zobrazit více↓
EDU.CZ
Zobrazit více↓
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit více↓
Hasičský záchranný sbor České republiky
Zobrazit více↓
Katalog EMA
Zobrazit více↓
Metodický portál RVP
Zobrazit více↓
Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU)
Zobrazit více↓
Prevence úrazů dětí
Zobrazit více↓
Řízení školy online
Zobrazit více↓
Státní úřad inspekce práce
Zobrazit více↓
Státní zdravotní ústav
Zobrazit více↓
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zobrazit více↓
Záchranný kruh
Zobrazit více↓

Správce webu