Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Rodiče - základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence pracovních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovních činnostech

Minislovník BOZP

Ochrana zdraví mladistvých při volbě a přípravě na budoucí povolání skládačka, 2 str.


Správce webu