Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - mateřské školy

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Plakáty

Tak to vidíme my 1 (pdf, 516 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Tak to vidíme my 2 (pdf, 575 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Rizika (pdf, 575 kB) Soutěž Dětská kresba 2004 A1, 1 str.


Správce webu