Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - vyšší odborné školy

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Další materiály

Rychlý průvodce BOZP ve školství

Několik poznámek k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách

Fakta 45 - Řízení bezpečnosti práce a zdraví ve vzdělávání A4, 2 str.


Správce webu