Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - vysoké školy

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence pracovních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovních činnostech

Minislovník BOZP

Fakta 103 - Strategie pro odbornou přípravu učitelů, pokud jde o poskytování vzdělání v oblasti rizik

Desatero bezpečnosti práce mladého pracovníka A4, 4 str.

Fakta 64 - Ochrana mladých lidí na pracovišti A4, 2 str.


Správce webu