Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - mateřské školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže

Křížovky, kvízy, zábavné úkoly a hry

Zábavné úkoly pro téma prevence muskuloskeletálních onemocnění

Zábavné úkoly k tématu nebezpečných chemických látek

Fotbalové pexeso (pdf, 1,9 MB) verze ke stažení

Fotbalové pexeso online formát

Pexeso z obrázků soutěže Nenič si tělo online formát

Pexeso (pdf; 165 kB)

Správce webu