Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - mateřské školy

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže

Plakáty

Tak to vidíme my 1 (pdf, 516 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Tak to vidíme my 2 (pdf, 575 kB) Soutěž Nakresli svůj plakát 2006 A3, 1 str.

Rizika (pdf, 575 kB) Soutěž Dětská kresba 2004 A1, 1 str.

Buď aktivní i při práci vsedě (pdf, 379 kB) A4, 1 str.

Správce webu