Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační, osvětové a výukové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Další materiály

Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků - Příručka pro učitele (pdf; 2,6 MB)

Rychlý průvodce BOZP ve školství

Několik poznámek k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách

Fakta 45 - Řízení bezpečnosti práce a zdraví ve vzdělávání A4, 2 str.

Metodická příručka pro realizaci praktického vyučování žáků středních odborných škol Olomouckého kraje u zaměstnavatelů v odborné firmě, organizaci, podniku

Metodická příručka pro realizaci praktického vyučování žáků středních škol u zaměstnavatelů. Výuka Komunikace - Praxe CZ.1.07/1.1.13/11.0002

Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik. Publikace pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory

Interaktivní příručka „BOZP! Skvělá myšlenka“ k výuce problematiky BOZP pro mládež


Správce webu