Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence úrazů, prevence rizik a rizikového chování

Úrazy dětí VIOD

Úrazy dětí VZP

Rizikové chování dětí a mladistvých

Venku číhá džungle aneb jak se chránit před úrazy A4, 77 str.

Úrazy související s vodou u dětí a jejich prevence A4, 3 str.

Go proti úrazům! A4, 21 str.

Prevence úrazů a rizikového chování

Metodika k prevenci dětských úrazů

Motivační a doplňkové materiály

Metodika k prevenci dětských úrazů pro 1. stupeň základní školy

Metodická příručka k realizaci prevence dětských úrazů ZŠ

Už vím. Pracovní sešit pro prevenci dětských úrzů


Správce webu