Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví

Téma Výklad, prezentace tématu Pracovní listy Určení
zadání řešení (cílová skupina)
Aby škola byla bezpečné místo ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Bezpečnost za branami školy ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Bezpečně s nebezpečnými látkami ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Aby záda nebolela ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Syndrom karpálního tunelu není nadávka ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Slyším, slyšíš, slyšíme? ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Když nepozornost zabíjí ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Staveniště není hřiště ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Digitální učební materiály (DUM) k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví byly vytvořeny v rámci projektu TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví, řešeném v období 6/2018 až 6/2020 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce za finanční podpory Technologické agentury ČR v programu BETA2.
V souladu s příslušnými klíčovými kompetencemi, které mají žáci během vzdělávání získat, pomáhají publikované digitální učební materiály:

  • vytvářet u žáků odpovědný vztah ke svému zdraví (poznávat životní hodnoty související se zdravím, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a zdraví a spoluodpovědnost za život a zdraví ostatních),
  • formovat další odpovídající postoje související se zdravím, a
  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví.

Obsah DUM není diferencován vůči uvedenému stupni vzdělání, a je tudíž výhradně na učitelích, jak s ním vůči té které cílové skupině naloží, a v jaké vzdělávací nebo průřezové oblasti, tématu či vzdělávacím oboru výuku uskuteční.

Obsah DUM není zakonzervován v čase, naopak digitální učební materiály jsou původcem průběžně prověřovány a aktualizovány. Údaj o aktualizaci (pokud k ní bylo nutné přistoupit) je uveden vždy na prvním snímku výkladového souboru a promítá se rovněž do pracovních listů.
Správce webu