Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Informační listy - Prevence pracovních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovních činnostech

Minislovník BOZP

Ochrana zdraví mladistvých při volbě a přípravě na budoucí povolání skládačka, 2 str.

Desatero bezpečnosti práce žáka A4, 4 str.

Desatero bezpečnosti práce mladého pracovníka A4, 4 str.

Fakta 69 - Mladí pracovníci – fakta a čísla. Zaměstnávání mladých lidí

Fakta 70 - Mladí pracovníci – fakta a čísla: Rizika, jimž jsou vystaveni, a zdravotní následky A4, 2 str.

Fakta 65 - Máte právo na práci, která neohrožuje vaši bezpečnost a zdraví – rady pro mladé A4, 2 str.

Fakta 64 - Ochrana mladých lidí na pracovišti A4, 2 str.

Fakta 66 - Dávejte si pozor na nebezpečí při práci – rada pro mladé lidi A4, 2 str.

Fakta 83 - Správná praxe při prevenci rizik pro mladé pracovníky. Souhrn zprávy

Fakta 101 - Podpora zdraví mezi mladými pracovníky – Shrnutí příkladů správné praxe

Co se v mládí naučíte

Bezpečná práce v truhlářské dílně A4, 60 str.

Správce webu